Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering

Infosider

Levegger og gjerde

Publisert 05-09-2017

Mindre tiltak utendørs som kan oppføres uten søknad (forutsatt at vilkårene er oppfylt):

Levegg

Levegg med høyde inntil 1,8 meter og lengde inntil 10 meter. Denne kan plasseres inntil 1 meter fra nabogrense. Ved høyde opp til 1,8 meter og lengde inntil 5 meter, kan leveggen plasseres inntil nabogrense.

Gjerde mot vei

Mindre innhegning mot vei med inntil 1,50 meter i høyde, forutsatt at frisiktsoner mot vei ikke hindres. Med «mindre innhegning» menes åpne, enkle og lette konstruksjoner som flettverksgjerde og andre gjerder som ikke er tette. Tette, tyngre gjerder, f.eks. skjermvegg eller der innhegning også er støyskjerm, vil være konstruksjoner som krever søknad og tillatelse. Vær oppmerksom på at planbestemmelser kan ha regler om innhegning som går foran reglene i byggesaksforskriften § 4-1.


Gjerde mot nabo

Gjerde mot nabo er i utgangspunktet ikke søknadspliktig og kan derfor settes opp uten å søke kommunen om tillatelse. Gjerde mellom naboer reguleres av lov om grannegjerde (grannegjerdelova).https://www.huseierne.no/alt-om-bolig/bygge-bolig/byggeregler/bygge-uten-a-soke/test/
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Knausen 2 - 27
3026, Drammen