Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Informasjon om Rørlegger-arbeid i Knausen
Publisert 07.09.2021

Her følger litt oppdatert info vedrørende utbedring av stoppekraner i Knausen.


Oppdatering 17.09.21: Rørlegger arbeidet er nå avsluttet. 

Som dere vet startet dette arbeidet nå på mandag. Med dette har vi gjort oss noen erfaringer i forhold til tid og omfang.
Tilbud til beboere:
Det er mulig å bestille installering av WaterGuard og/eller ny varmtvanns-bereder, om dette er ønskelig, samtidig som utbedring av rør foretas. Dette må da den enkelte beboer selv bekoste. Prisen jeg har fått oppgitt av rørlegger er Kr. 9000,- ink. mva ink. bortkjøring pr. varmtvanns-bereder. (Viken Rørservice AS opplyser at de tilbyr betalingsutsettelse for de som ønsker dette, opp til 2 mnd)
Dette er for tank av samme størrelse som fra før med enkel varmekolbe. Det er mulig å oppgradere til type med dobbel varmekolbe for ett tillegg. (pris på denne vil bli spesifisert ved behov) Det er pr. nå ikke mulig å bytte tank til en annen type eller størrelse, om det er ønskelig må hver enkelt ordne dette på egen hånd ved en senere annledning.
Pris på WaterGuard ble lagt ved første infoskriv utdelt forrige uke (Kr. 10 045,- ink. mva).
Om noen ønsker å bestille dette det sendes en mail til stine.ks@hotmail.com hvor det spesifiseres hva som ønskes bestilt og til hvilken adresse.

NB! Viktig info!!
Varmtvannsberedere bør byttes etter 15-20 år får vi opplyst. De fleste her i Knausen er fra 2005 og bør derfor byttes! (men dette er fortsatt frivillig) Det er i dag nye krav til bruk av WaterGuard der hvor man bytter varmtvannsbereder og den er plassert i et rom der det ikke er sluk i gulvet (også kaldt Tek17 krav). Vi kan ikke kreve at alle som bytter vannbereder også kjøper WaterGuard, men om du velger å IKKE gjøre dette, vil du måtte dekke egenandel ved en vannlekkasje der hvor vannbereder og tilhørende rør er årsak til lekkasjen, selv som i dag er på størrelsesorden 10 000,- 

Fremgang:
Da omfanget av jobben varierer fra husstand til husstand, OG hvorvidt det er bestilt noe tilleggsprodukter, vil det variere hvor vidt rørleggeren rekker en eller to enheter pr. dag. Det er derfor litt vanskelig å forutsi når han kommer til akkurat deg. Vi skal prøve å få gitt dere én til to dagers varsel før rørlegger planlegger å komme. Om dere ikke har mulighet til å være hjemme i tidsrommet, kan nøkkel leveres til styreleder og han påse at rørlegger får tilgang på gitt dag.
Det viser seg også at det varierer litt fra enhet til enhet hvor vidt hovedkranen må tas eller ikke. Noen enheter har en utforming som gjør at rørlegger kan koble av vannet før hovedkranen inne i huset, slik at vannet for hele gaten ikke trenger å slåes av.
Derfor vil det være noe ukonsekvent om vannet forsvinner eller ikke, og eventuelt hvor lenge det er av. Vi vil derfor be om at dere sjekker litt med jevne mellomrom om vannet er av eller på, om dere er hjemme ila dagen. Dette er ikke noe nødvendighet, bare en mulighet for de som er hjemme på dagtid og ønsker å bruke vannet som normalt.

Vannet vil kun være avstengt i tidsrommet 08:00-16:00 (mandag-fredag), men altså da ikke nødvendig vis i hele dette tidsrommet.

Det er fortsatt viktig at alle setter av nok vann hver kveld/morgen (før kl.8) for dagens behov, da det ikke er noe forutsigbarhet i når vannet kobles helt av eller ikke.

Vennlig hilsen
Styret
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Knausen 2 - 27
3026, Drammen