Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Ny forikringsavtale med If Skadeforsikring
Publisert 11.12.2019
Knausen borettslag inngår ny forsikringsavtale med If skadeforsikring.
Under følger hovedpunkter i den nye avtalen: 


Forsikringstilbudet fra If Skadeforsikring, som medlem av Boalliansen er utvidet med følgende:

 
·If bygningsjekk med rapport levert av Anticimex (Må ikke forveksles med skadedyr) Denne rapporten kan brukes som vedlikeholds plan for fremtiden. Boligsjekk hvert påfølgende 4 år.
·HMS modul digitalt i Boalliansen sitt styreverktøy.
·Utett bygning, vannskader som følge av vann som trenger inn utenfra er omfattet av forsikringen. (Tak, vegger, balkong, terrasse, grunn etc.)
·Motpartens saksomkostninger – If er det eneste selskapet som også dekker motpartens saksomkostninger dersom vi skulle tape en tvist og må benytte rettshjelpsforsikringen.
 
Ovennevnte er dekninger vi pr. i dag ikke har gjennom nåværende forsikring.
 
I forsikringstilbud inngår også Anticimex skadedyrsforsikring. (Uten egenandel ved skadedyrs bekjempelse)
 
Slik fungerer skadebehandlingen:
 
  1. Vi melder enkelt fra om skaden på nettsiden (vil vi heller ringe, går det  like bra).
  2. If tar over ansvaret.
  3. If kontakter de spesialistene vi trenger.
  4. If har ansvaret helt til saken er avsluttet.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi

Knausen 2 - 27
3026, Drammen