Borettslagets plikter og ansvar for vedlikehold

Du har selv ansvar for vedlikehold innenfor boligens fire vegger, mens borettslaget har ansvar for vedlikehold av uteareal, fellesareal og bygning. Borettsloven gir retningslinjer for hva som er borettslagets ansvar og plikter – og hva som er dine rettigheter. Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom/areal som hører boligen til, i forsvarlig stand.

Borettslagets ansvar er ytre vedlikehold av bygninger og vedlikehold av felles rom og arealer. Følger ikke borettslaget opp sin vedlikeholdsplikt kan du kreve erstatning av borettslaget. Eller du kan kreve at borettslaget retter opp feilen og utbedrer. Bruker du advokat til din sak mot borettslaget, vil din innboforsikring normalt dekke advokatutgifter gjennom rettshjelpsforsikringen.

Borettslagets og andelseiers plikter og ansvar

Borettslaget plikter å sørge for at bygningen med felles ledninger og anlegg er i orden. Videre plikter borettslaget å holde vedlikeholde alle oppganger og fellesrom. Utgifter til elektrisk strøm og elektriske lamper i oppganger og fellesrom dekkes av borettslaget. Borettslaget plikter også å sørge for at portrom, oppganger og fellesrom er tilstrekkelig opplyst og rengjort, samt å påse at ro og orden blir opprettholdt i eiendommen.

Borettslagets ansvar

 • ytre vedlikehold av bygninger
 • vedlikehold av felles rom og arealer, deriblant grøntarealer, lekeplasser og lignende
 • felles kabelnett for TV t.o.m. tilkoplingsboks
 • elektronisk ledningsnett fram til sikringsskap
 • ytre- og innvendige rør fram til stoppekran og vannlås
 • reparasjon av innvendige skader som skyldes taklekkasje og lignende

Andelseiers ansvar

Du skal som andelseier sørge for forsvarlig vedlikehold og reparasjonskostnader innenfor boligen og i ytre rom som hører boligen til. Men dersom en skade skyldes mangler ved bygningen, eller ved felles ledninger og anlegg, skal borettslaget dekke det.

Til indre vedlikehold regnes gjerne:

 • fornying av tapet, maling og golvbelegg
 • vedlikehold av dører, låser, nøkler, vinduer, panelovner, elektriske ledninger fra boligensapparattavle, sikringer, batteri i røykvarsler
 • vedlikehold av sanitærporselen, badekar og kraner
 • istandsetting av innvendige kloakkledninger/rør til egen vannlås rensing/erstatning av rist ved kjøkkenavtrekk
 • vedlikehold av ytre rom/bod, utelampe, ringeapparat, postkasse m.m.

Utbedringsansvar og erstatning

Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine. Eller dersom andre andelseiere ikke oppfyller pliktene sine. Les mer om reklamasjon her.

Spør oss gjerne om problemer i borettslag.

Både borettslaget og du som andelseier har forsikringer som ofte dekker utgifter til advokat.

Sp�r oss n�

 • Still spørsmål, få svar fra våre eksperter.
 • Skriv nøyaktig og detaljert, slik at svaret blir best mulig.
 • Du vil motta uforpliktende svar innen få dager.
Navn: *
Adresse: *
E-post: *
Telefon: *

Din henvendelse: *
* Fyll ut